הדרכה מקצועית למטפלים

בכל שלב וותק של העיסוק במקצוע הטיפולי מן הראוי שיהיה ליווי הדרכתי כחלק מהאתיקה המקצועית.

ההדרכה המקצועית מאפשרת את בחינת היחסים והכוחות הפועלים בטיפול:
יחסי מטפל-מטופל והמרחב שביניהם. הדרכה זו ניתנת למטפלים הזקוקים לייעוץ מקצועי הן בתחילת דרכם והן לאנשי טיפול בעלי וותק הזקוקים לחשיבה משותפת עם גורם המוסמך לכך.

המודרך מעורב רגשית בתהליך הטיפול, ולעיתים זקוק לזרקור מקצועי נטראלי שיכול להאיר עבורו נקודות עיוורון, להבין ולנטרל רגשות טעונים ולאפשר לו להיות מטפל מודע ומקצועי. המודרך מביא דוגמאות מהשטח ומנצל את מפגש ההדרכה להתלבטות וללמידה. ההדרכה היא מילולית, אך ניתן לשלב בה עבודה במוסיקה ובתנועה.